SEAWORKS har spesialisert seg innen sjøbårne tjenester innen bulktransport og sjøkabeltjenester.