SEAWORKS har spesialisert seg innen sjøbårne tjenester som bulktransport, sjøkabeltjenester, oljevernberedskap, slipp- og verkstedtjenester, anleggsvirksomhet og akva bio.