SEAWORKS har meget lang erfaring med transport av bulk og stykkgods og opererer en rekke selvlossere, hvorav fire har egne transportbånd. Lossing med transportbånd muliggjør lossing direkte til trakt, fylling, anleggsplass, molo osv. Dermed blir behovet for kai under lossing av våre skip overflødig, og varene kan losses nærmere brukerstedet. Kortere landtransport sparer miljøet og gir økonomiske besparelser for våre kunder.

SEAWORKS har som forretningsidé at vi gjennom vårt driftskonsept skal være en foretrukket samarbeidspartner innen våre forretningsområder. Kundetilfredshet er, sammen med våre ansattes innsats og kompetanse, avgjørende suksessfaktorer.

SEAWORKS er prekvalifisert for Bygg- og anleggsnæringens kvalifikasjonsordning, som ivaretar sjøtransport for både store landsdekkende og mindre lokale entreprenører.