Jobb & karriere

Personalet er selskapets ryggrad, og våre medarbeidere skal sikres tilstrekkelig og relevant opplæring og muligheter for å kunne utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Personalet på alle nivå skal bidra til å oppfylle selskapets visjoner, forretningsideer og målsettinger.

For å realisere selskapets mål skal vi utvikle kompetansen innen:

  • Kommunikasjon og samhandling
  • Maritim og teknisk kompetanse
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Kompetanse innenfor ulike områder som administrasjon, prosjekt- og målstyring, økonomi, salg og service, markedsplanlegging m.m.

Utenlandsk arbeidskraft

Selskapet skal kunne benytte utenlandsk arbeidskraft i stillinger som kan være vanskelig å få norske eller nordiske borgere til å bekle eller for å kompensere for manglende arbeidskraft. Utenlandske borgere skal ha rettigheter i hht. norske lover og regler, samt ta hensyn til arbeidstakernes nasjonale regler så langt det er mulig. Alle skal behandles likt, uansett rase, religion og kultur.

Ledige stillinger

Ønsker du jobb i et rederi i stadig vekst? Da er Seaworks AS plassen for deg. Vi er hele tiden på leting etter kompetente og pålitelige medarbeidere. Ønsker du å presentere deg for oss, kan du sende søknad og CV til lars@seaworks.no eller på skjema under.
En utdannelse innen skipsfart gir deg et hav av muligheter.

Informasjon

Lærlinger:
Vi har ordning for lærlinger om bord i våre fartøy.

Informasjon om lærlingordningen fås ved å kontakte opplæringskontoret for Maritim Fag-Nord.
Følg linken på deres hjemmeside under Nyheter/informasjon.

For kontakt med andre opplæringskontor og informasjon om utdannelsen klikk her.

Send oss din søknad & CV