Geir Tore Hokland
Geir Tore Hokland (1959-2007)

SEAWORKS ble etablert i 1995

SEAWORKS AS er et Harstad-basert rederi som bygger infrastruktur i Norge. Seaworksgruppen, som består av rederier og selskaper, er innovative, markedsledende og ser muligheter innenfor sine virksomhetsområder der andre har gitt opp!

SEAWORKSGRUPPEN skal være en foretrukket rederigruppering når det gjelder kvalitet, spesialtrent arbeidskraft, miljø, sikkerhet og løsningsorientering. Rederiet har spesialisert seg innen forretningsområdene bulktransport, sjøkabeltjenester, bunnkartlegging, oljevern, offshoreoppdrag, akvabio, slipp – og verkstedtjenester og anleggsvirksomhet.

Geir Tore Hokland stiftet og drev rederiet fra 1995 til hans død i 2007.

I 1995 ble den første selvlosseren kjøpt. I dag har rederiet flere egne bulkfartøy. Rederiet har lang erfaring med drift av selvlossere langs Norskekysten og i Europeisk fart.

I 1997 investerte rederiet i sitt første kabelfartøy. Seaworksgruppen er i dag ledende i Norge på installasjon av sjøkabler i kystnære områder og har siden 1997 installert mer enn 800 kommunikasjons- og kraftkabler i sjø og vann. Sammen med våre samarbeidspartnere og underleverandører kan vi levere alle ønskelige sjøkabeltjenester.

I 2003 investerte SEAWORKS AS  i tre landgangsfartøy fra det norske forsvaret. Fartøyene er spesialkonstruerte for ilandføring av utstyr til områder med begrenset infrastruktur. Disse er fantastiske arbeidsverktøy for å løse oppgaver i strandsonen og til spesialbefraktning langs kysten. De er også tilpasset beredskap for oljevern.

I 2004 kjøpte Hokland Eiendom AS, som er en del av Seaworksgruppen,  lokaliteter i Skoleveien 12-14 hvor administrasjon har vært lokalisert frem til staren av 2022. I 2021 kjøpte Hokland Eiendom AS Langnesveien 16-18. Eiendommen ble deretter lagt under selskapet Langnesveien 16-18 AS hvor administrasjonen for rederidriften nå er. 

I mars 2011 ble Arctic Shipping AS en del av Seaworksgruppen. Dette rederiet besto av to bulkbåter og to ensilasjebåter. Etter en omstilling av virksomheten ble disse båtene solgt eller kondemnert.

I 2011 ble det kontrahert to nye bulkbåter med transportbånd på 2500 tonn. Båtene ble bygget i Tyrkia og har navnet Martin H og Helene H. Dette ble gjort med bakgrunn i økt ordreinngang, effektivisering og miljømessige forhold. Martin H ble levert i desember 2012 og Helene H, ble levert februar 2013. I dag bygges M/S «Vigdis H» i kina og leveres i første kvartal av 2023. Det vil bli den første i sitt slag i Norge av miljøvennlige bulkbåter på Batteri og LNG drift i markedet sand, grus og asfalt. 

SEAWORKSGRUPPEN har som forretningsidé at vi gjennom vårt driftskonsept skal være en foretrukket samarbeidspartner innen våre forretningsområder.
Kundetilfredshet er, sammen med våre ansattes innsats og kompetanse, avgjørende suksessfaktorer.