Geir Tore Hokland
Geir Tore Hokland (1959-2007)

SEAWORKS ble etablert i 1995

SEAWORKS AS er et Harstad-basert rederi som bygger infrastruktur i Norge. Seaworksgruppen, som består av rederier og selskaper, er innovative, markedsledende og ser muligheter innenfor sine virksomhetsområder der andre har gitt opp!

SEAWORKSGRUPPEN skal være en foretrukket rederigruppering når det gjelder kvalitet, spesialtrent arbeidskraft, miljø, sikkerhet og løsningsorientering. Rederiet har spesialisert seg innen forretningsområdene bulktransport, sjøkabeltjenester, bunnkartlegging, oljevern, offshoreoppdrag, akvabio, slipp – og verkstedtjenester og anleggsvirksomhet.

Geir Tore Hokland stiftet og drev rederiet fra 1995 til hans død i 2007.

I 1995 ble den første selvlosseren kjøpt. I dag har rederiet flere egne bulkfartøy. Rederiet har lang erfaring med drift av selvlossere langs Norskekysten og i Europeisk fart.

I 1997 investerte rederiet i sitt første kabelfartøy. Seaworksgruppen er i dag ledende i Norge på installasjon av sjøkabler i kystnære områder og har siden 1997 installert mer enn 800 kommunikasjons- og kraftkabler i sjø og vann. Sammen med våre samarbeidspartnere og underleverandører kan vi levere alle ønskelige sjøkabeltjenester.

I 2003 investerte SEAWORKS AS  i tre landgangsfartøy fra det norske forsvaret. Fartøyene er spesialkonstruerte for ilandføring av utstyr til områder med begrenset infrastruktur. Disse er fantastiske arbeidsverktøy for å løse oppgaver i strandsonen og til spesialbefraktning langs kysten. De er også tilpasset beredskap for oljevern.

I 2004 kjøpte Hokland Eiendom AS, som er en del av Seaworksgruppen, de nåværende lokaliteter i Skoleveien 12-14. Der finnes rederienes administrasjon, marina for småbåter samt Seaworks Slip AS, som driver slipp- og verkstedvirksomhet.

I mars 2011 ble Arctic Shipping AS en del av Seaworksgruppen. Dette rederiet består av to bulkbåter og to ensilasjebåter. Arctic Shipping ble stiftet i 2006. Og står for vårt nye forretningsområde Akvabio. I 2011 ble det kontrahert to nye bulkbåter med transportbånd på 2500 tonn. Disse båtene har fått navnet Martin H og Helene H II. Dette ble gjort med bakgrunn i økt ordreinngang, effektivisering og miljømessige forhold. Martin H ble levert i desember 2012 og Helene H II, vil bli levert februar 2013.

Begge båtene er bygget av Cemre verft i Tyrkia.

SEAWORKSGRUPPEN har som forretningsidé at vi gjennom vårt driftskonsept skal være en foretrukket samarbeidspartner innen våre forretningsområder.
Kundetilfredshet er, sammen med våre ansattes innsats og kompetanse, avgjørende suksessfaktorer.