SEAWORKS KABEL baserer sine sjøkabeltjenester på de gruntgående og spesialbygde sjøkabelfartøyene «Nordkabel» og «Fjordkabel», samt lekter til arbeid i sjø og ferskvann. Sammen med samarbeidspartnere er SEAWORKS KABEL markedsledende leverandør av nesten all kommunikasjonskabel for sjø i Norge. I kraftkabelmarkedet baseres kabelleveranser på flere ulike leverandører. 

SEAWORKS KABEL leverer og installerer sjøkabel fra blant annet Nexans, Prysmian Group og General Cable. Dette er krevende leverandører som SEAWORKS KABEL har et nært og svært godt samarbeid med. 

I samarbeid med noe av verdens beste kompetanse utfører SEAWORKS KABEL inspeksjon og installasjon med ROV, skjøting av kraft- og kommunikasjonskabel, vedlikehold og reparasjon, nedspyling av kabel og rør, dykkeroppdrag og bunnkartlegging. 

SEAWORKS tilbyr altså komplette kabeltjenester i sjø og ferskvann. 

Offshore

C/V «Fjordkabel» er i tillegg til å være et kabelfartøy også et svært funksjonelt supplyfartøy med dypgang på kun 3 meter. Stort, åpent dekk, dynamisk posisjonering, og en fleksibel 75 Tm hydraulisk kran med over 20 m rekkevidde gjør fartøyet svært godt egnet for blant annet sjøbunnsundersøkelser, ROV-, dykker- og reparasjonsoppdrag, samt frakt av spesialutstyr. 

Bunnkartlegging

I samarbeid med Parker Maritime www.parkermaritime.no har vi installert et multistråle-ekkolodd (EM1002) om bord i C/V «Nordkabel». Det areal-dekkende systemet gjør oss i stand til å kartlegge havbunnen for optimale trasévalg. Også lettseismisk utstyr kan tilbys.