SEAWORKS KABEL er ledende i Norge på installasjon av sjøkabler i kystnære områder. Selskapet har siden 1997 installert mer enn 1000 kommunikasjons- og kraftkabler i sjø og vann. Sammen med våre samarbeidspartnere og underleverandører kan vi levere alle ønskelige sjøkabeltjenester.

I desember 2015 ble de gruntgående og spesialbygde sjøkabelfartøyene «Nordkabel» og «Fjordkabel», og alt tilhørende utstyr, fisjonert ut av SEAWORKS til et nyopprettet rederi, SEAWORKS KABEL. Begge kabelfartøyene, alt maritimt mannskap og øvrige personell er de samme og uforandret i forhold til tidligere.

BALTIC OFFSHORE, som er en av de ledende sjøkabelinstallatørene i Østersjøen, har nå blitt medeier i SEAWORKS KABEL. Dette partnerskapet har bant annet gitt oss tilgang til kabelskipet «Pleijel». Partnerskapet supplerer oss i tillegg med personell med lang sjøkabelerfaring, både operasjonelt og for planlegging og dokumentasjon.

SEAWORKS KABEL leverer og installerer sjøkabel fra blant annet Nexans, Prysmian og General Cable. Dette er krevende leverandører som SEAWORKS KABEL har et nært og svært godt samarbeid med. 

I samarbeid med noe av verdens beste kompetanse utfører SEAWORKS KABEL inspeksjon og installasjon med ROV, skjøting av kraft- og kommunikasjonskabel, vedlikehold og reparasjon, nedspyling av kabel og rør, dykkeroppdrag og bunnkartlegging. 

SEAWORKS KABEL tilbyr altså komplette kabeltjenester i sjø og ferskvann. 

C/V «Fjordkabel» er i tillegg til å være et kabelfartøy også et svært funksjonelt supplyfartøy med svært lav dypgang. Stort, åpent dekk, dynamisk posisjonering, og en fleksibel 75 Tm hydraulisk kran med over 20 m rekkevidde gjør fartøyet svært godt egnet for blant annet sjøbunnsundersøkelser, ROV-, dykker- og reparasjonsoppdrag, samt frakt av spesialutstyr.