Forretningsidè

Seaworksgruppen skal drive kommersielle selskaper innenfor skipsfart, verksted, eiendom og annen økonomisk virksomhet en finner formålstjenelig. Vi skal være tilstede med våre ressurser og «ser muligheter der andre gir opp»

Visjon

«Seaworks – et markedsutviklende selskap innen sjøbårne tjenester»

Visjonen underbygger at vi skal yte mer enn våre kunder kan forvente.

Vi skal gi kunden god service og ikke avvise gode ideer, for på den måte å kunne nå våre mål og skape resultater både for hverandre, våre eiere og for å tilfredsstille kunden. Sikkerhet og miljø, i likhet med høy kompetanse hos våre ansatte, vil være avgjørende suksessfaktorer for hvert enkelt oppdrag

Verdier

Vi skal være forankret i vår historie og fortsatt være kjent for å tilby konkurransedyktige tjenester

– Pålitelig – Vi holder det vi lover

– Effektiv – Vi skal være best på kostnadseffektivitet og innovasjon

– Veldrevet – Vi skal yte topp kvalitet og service ovenfor våre kunder