SEAWORKS har spesialisert seg innen sjøbårne tjenester. Selskapet forestår megling av transporttjenester for egne og andres rederier. HMS står sentralt hos administrasjonen, og er en prioritert del av arbeidet ute i felt.

SEAWORKS vil alltid strekke seg etter det aller beste, og kan med rette hevde å ha – kompetanse på havet!

SEAWORKS deler sin suksess med lokalsamfunnet ved å være en svært aktiv sponsorpartner for lokal idrett og kultur. Når det kommer til stykket er det kvalitet basert på høy kompetanse, erfaring og løsningsorientering som betyr noe.