Seaworks støtter Skvulp 2019

Seaworks er et rederi med hovedkontor og lokalt eierskap i Harstad. Rederiet disponere i dag 11 fartøy og har vesentlige deler av sin virksomhet i Nord Norge. Vi velger å støtte Skvulp – Havnas dag fordi vi er en stor bruker av Harstad Havn og synes det er positivt at aktiviteten og viktigheten av en velfungerende havn vises frem for byens befolkning. I tillegg er det flott at dette initiativet er kommet fra byens universitetsmiljø, og man får til et samarbeid om arrangementet mellom næringslivet, det offentlig og utdanningsinstitusjoner. Sist men ikke minst heier vi på alle tiltak og arrangementer som gir aktivitet og opplevelser for Harstads befolkning!