Stor dag i selskapets historie

I dag var det sermoni vedr oppstart av stålkutting på vårt nybygg W2051, en 80 meters 3900 tonns bulkbåt, som bygges ved Wuhu Shipyard Kina.

I utvikling av fartøyet er det lagt stor vekt på lave utslipp av klimagasser, samt lav lokal forurensing til luft og vann. Batteribanken gir også

mulighet for redusert støy i havn. Fartøyet leveres med LNG Hovedmotor, stor Batteripakke og elektrisk gravemaskin. Fartøyet skal ferdigstilles

og leveres i februar 2023.