Slipp
For å sikre vedlikeholdet av egen flåte og for å tilby tjenester til eksterne fartøy, har SEAWORKS slipp og verkstedfasiliteter i Harstad, sentralt i Nord-Norge. Slippen tar opp båter inntil 900 tonn med 60-70 meters lengde. Her utføres alle typer reparasjoner og vedlikehold som vannspyling, bunnsmøring, sveising og stålarbeider.

SEAWORKS sikrer kvaliteten ved å foreta klassifisering av båtene. I tilknytning til slipp og verkstedområdet utvikler SEAWORKS egen marina beregnet på fritidsbåtmarkedet.

Verksted og vedlikehold
Verkstedet har høy kompetanse på sveising og kan i perioder leie ut sveisere med svært høy kompetanse. På spesifikasjon tilbyr verkstedet konstruksjon og produksjon av produkter til skipsindustri og anleggs- og entreprenørindustrien, og verkstedet utfører reparasjoner på anleggsmaskiner.

Verkstedet konstruerer og produserer transportbånd for entreprenørindustrien samt flytebrygger og gangveier for maritimt marked.

Gangveier
Vi produserer gangveier i aluminium etter mål.

Flytebrygger

Vi produserer betongbrygger for salg. Bryggene er laget for sammenkobling med wire, og det er støpt inn rør for vann/strøm. Bryggene leveres med trefender på begge langsidene.

Mål: 2,5*12m. Vekt 15,5 tonn
Pris på forespørsel

Utstyr til sammenkobling av brygger

Arbeid sammenkobling brygger

Lodd 1500kg

Lodd 2400kg

Ploganker 300kg

For landgang og utriggere: be om tilbud.

Forankring av brygger beregnes ut fra medgått tid og materiell