I forbindelse med overtakelsen av rederiet Arctic Shipping har vi etablert et nytt forretningsområde Akva Bio. Etter at Arctic Shipping ble en del av Seaworksgruppen har vi satset på ensilasje og M/S «Biotrans» ble satt i drift sommeren 2011. 

Seaworks har utviklet spesialfartøyet M/S «Biotrans» til destruksjon og transport av marin biomasse med et helt nyutviklet system om bord. Dette gir miljømessige gevinster til oppdrettsanleggene langs hele norskekysten. 

Skipet har et svært kraftig pumpesystem, bedøvelsessystem og kvern for slakting av syk oppdrettsfisk, og opererer direkte i merdene på anlegg over hele norskekysten. Avfallet tilsettes syre og males opp til flytende biomasse som lagres på tanker ombord. 

 

M/S «Biotrans» tømmer også landbaserte tanker på lakseslakterier, og transporterer avfallet til fabrikk for videre behandling, og skipet inngår i en høy beredskap for nødslakting av fisk. Miljøgevinsten er stor, og avfallet fra oppdrettsindustrien blir gjenvunnet til energi, dyreforproduksjon, og til helseprodukter. 

Seaworks har stor tro på at transport av ensilasje vil utvikle seg positivt inn i fremtiden og har derfor inngått en samarbeidsavtale med Biokraft Marin om å dekke deres behov innen dette segmentet. Våre tjenester for Biokraft Marin er transport av smolt og fôr, samt destruksjon og transport av død og syk fisk.