M/S «Maursund» er et spesialfartøy, med et unikt flerbrukspotensial og framstår som svært godt egnet for spesialtransport og strandsonearbeid. Vi er allerede en naturlig del av transportkjeden for energi- og oljeselskaper.

SEAWORKS har gjennom en rekke oljevernøvelser, rein- og trafotransport vist at M/S «Maursund» er uvurderlig og effektiv i arbeidet i strandsonen. SEAWORKS er prekvalifisert for arbeid innen olje- og gassektoren og innen energisektoren.

Spesialfartøyets unike flerbrukspotensial har åpnet nye markedsområder for SEAWORKS. Anleggs- og entreprenørbransjen har fått tilgang på unike og svært fleksible verktøy som gjør bygging av norsk infrastruktur enklere.

Fartøyene bemannes med høyt kompetente og løsningsorienterte mannskaper. I et tett samarbeid med kundene og med et svært kompetent nettverk av underleverandører, kan SEAWORKS løse alle typer sjørelaterte oppdrag.